Vážení čitatelia, milí priatelia!

Jedenie a príprava jedla je vlastne základný stimul celej našej činnosti, i keď sme sa v priebehu dejín naučili mnoho a máme pocit, že pracujeme pre vyššie ciele, ako je uspokojovanie základných životných potrieb. Počas ľudskej histórie sme prekonali niekoľko priemyselných i spoločenských revolúcií. Zmeny kultúry zasiahli aj spôsob bývania. Preto sme sa rozhodli venovať túto publikáciu kuchyni. Kuchyňa je nielen priestor určený na prípravu a konzumáciu jedla, ale je to tiež priestor, kde sa rodina stretáva, kde sa vytvára „vôňa a teplo domáceho krbu“. Druhá polovica 20. storočia bola u nás poznamenaná snahou zabezpečiť čo najširšej verejnosti priestor na bývanie a „paneláková výstavba“ mala za následok, že ľudia síce bývali, ale uniformovane v rovnakých podmienkach, v rovnakom interiéri, s rovnakými spotrebičmi. Súčasnosť je o individualite a dáva priestor predstavám a osobnému vkusu. Obsah publikácie preto tvorí rad odborných článkov, ktoré upriamujú pozornosť na moderné trendy v dizajne kuchýň, nové spotrebiče používané v kuchyni, kuchynské doplnky a technologické zariadenia. Okrem toho čitateľ nájde príspevky, ktoré mu pomôžu pri rozhodovaní ako rozmiestniť pracovné, jedálenské a oddychové plochy v kuchyni a kuchynských priestoroch. Nezabudli sme ani na nové materiály, ktoré sa používajú pri stavbe a výrobe kuchynských priestorov a zariadení. Neobišli sme ani oblasť financovania budovania nových alebo prestavby starých kuchýň. V publikácii sa dočítate o výhodách stavebného sporenia a možnostiach jeho využívania. Náš trh v súčasnosti ponúka veľké možnosti pri zariaďovaní kuchýň, jedálni, stravovacích a reštauračných zariadení. Preto veríme, že naša publikácia aspoň trochu pomôže pri zorientovaní sa v tomto množstve ponúk a uľahčí výber materiálov, spotrebičov, zariadení a ďalších potrebných prvkov do novej modernej kuchyne. Pri príprave projektu sme spolupracovali s takými špičkovými spoločnosťami, ako je Prvá stavebná sporiteľňa, Tescoma a Zepter, ktoré sa stali našimi TOP partnermi. Uvedené firmy nám pri príprave projektu poskytli mnoho kvalitných informácií, podkladov a výrazne prispeli k úspešnému spracovaniu publikácie. Veríme, vážení čitatelia, že naša publikácia bude pre vás inšpiráciou.

Túto publikáciu sme začali vydávať ako druhú v poradí.

Technické údaje:
Periodicita : ročenka
Distribúcia : november
Rozsah : 100 strán
Formát : A4 / 210 x 297 mm/
Papier : krieda 90g, obálka 250g
Farebnosť : plná farba
Väzba : V2

 

Rozširuje:
MEDIAPRINT - KAPPA PRESSEGROSSO, a.s.
www.martinus.sk
IKAR, a.s. - sieť kamenných kníhkupectiev

Odoberajte na e-mail najnovšie správy z oblasti .

Partneri projektu

CTS Europe s.r.o.
STOPKA
MIELE
Blum
Interiér 48